Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do realizacji budowy własnego domu, należy najpierw pomyśleć o dobrym zagospodarowaniu, zorganizowaniu wręcz miejsca, gdzie będzie powstawał nasz dom, czyli – plac budowy. Realizując ta czynność, należy pamiętać o kilku podstawowych aspektach z tym związanych. Na pewno jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa ekipy, która będzie wykonywała roboty budowlane, jak tez osób postronnych, które mogą się znaleźć z różnych względów w pobliżu naszego placu budowy. Kolejnym aspektem jest kwestia wygody budowania, transportu w to miejsce niezbędnego sprzętu i materiałów budowlanych oraz zapewnienie bezpiecznego i praktycznego składowania zakupionych materiałów na terenie objętym budowa. Wszystkie te aspekty maja bardzo duże znaczenie dla prawidłowego zabezpieczenia prac budowlanych. Zabezpieczenie terenu budowy polega na zrobieniu ogrodzenia, oddzielającego budowę od reszty otoczenia. Rodzaj ogrodzenia zależy od kilku czynników, miedzy innymi może zależeć od widoczności na skrzyżowaniu ulic, jeżeli nasza budowa jest tak właśnie zlokalizowana. W przypadku budowy domów najtaniej i praktycznie jest otoczyć teren budowy siatka metalową, dając miejsce w ogrodzeniu na 2 bramy wjazdowe i jedna furtkę. Niezmiernie ważne jest zapewnienie stosownego dojazdu do placu budowy, jeżeli nie ma w tym miejscu drogi publicznej. Jeśli drogę do naszej działki budowlanej zagradza inna działka, jej właściciel – w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego – powinien udostępnić nam swobodny przejazd. W kwestii składowania materiałów budowlanych należy pamiętać o przygotowaniu stosownym gruntu pod materiały, teren ten powinien być osuszony i zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci do zgromadzonych materiałów. Generalnie powinniśmy tak składować materiały, by nie zmniejszyć ich właściwości budowlanych. Poza tym właściwe rozplanowanie miejsc składowania poszczególnych materiałów ułatwi prace ekipie realizującej nasza inwestycje. Kolejnym bardzo ważnym aspektem przy organizowaniu placu budowy jest kwestia bezpieczeństwa osób pracujących tam oraz samego obiektu. Dlatego też w sytuacji zagrożenia powinien być łatwy dostęp do obiektu dla pojazdów straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego Pracownicy zaś powinni mieć łatwy dostęp do zlokalizowanego na terenie budowy sprzętu przeciwpożarowego.