Zmiany organizacji ruchu przy remontach dróg

Każde prace remontowe związane z wymianą nawierzchni jezdni wiąże się z koniecznością zmiany organizacji ruchu drogowego. Przez cały okres trwania prac na wybranym odcinku nie mogą po nim podróżować żadne samochody oraz piesi. Wymiana nawierzchni bowiem rozpoczyna się od zerwania istniejącej płyty jezdniowej powodując, tym samym, powstanie różnorodnych dziur w wyznaczonym odcinku ulicy. Potem dopiero można myśleć o wypełnieniu ubytków odpowiednimi materiałami oraz położeniu nowej warstwy asfaltowej. Koniec prac sygnalizują zabiegi związane z odpowiednim oznaczeniem ulicy, czyli odnowieniem pasów ruchu lub innych znaków poziomych. Zmiany w organizacji ruchu podczas remontów dotyczą zarówno pojazdów prywatnych, jak również wszystkich środków komunikacji publicznej. Pragnąc na czas dotrzeć do szkoły lub pracy musimy wcześniej zapoznać się z nowymi miejscami przystanków oraz samą trasą objazdów wybranych autobusów, czy tramwajów. W takich przypadkach trudno również o terminowe przyjeżdżanie poszczególnych autobusów. Wszystkie zmiany tego typu znacznie uprzykrzają życie wszystkim mieszkańcom danej miejscowości. Musimy jednak zachować cierpliwość i mieć nadzieję na szybkie rozwiązanie problematycznych połączeń komunikacyjnych.