Zakup działki pod budowę domu – koniecznie przemyślana decyzja

Właściwy wybór działki pod budowę naszego wymarzonego domu to trudna, skutkująca na wiele lat decyzja. Dlatego podjęcie jej powinno być uwzględnione szeregiem uwarunkowań, by po kilku latach nie okazało się, że decyzja o wyborze tej właśnie działki była zła. Kierując się wyborem miejsca wybudowania swojego domu, powinniśmy wziąć pod uwagę cały szereg czynników, takich jak: szczegółowa lokalizacja działki, jej wielkość, kształt, cena czy ukształtowanie tereniu. W kwestii szczegółowej lokalizacji działki ważne jest ukształtowanie danego terenu oraz usytuowanie względem stron świata. Sprawdźmy tez rodzaj gruntu, na jakim będziemy rozpoczynali budowę domu. Mapy geodezyjne i kartograficzne danego terenu, dostępne we właściwym miejscowo urzędzie gminy, ułatwią nam decyzję w tym względzie. Istotne jest istniejące już uzbrojenie terenu, gdzie zamierzamy się budować, lub możliwości przeprowadzenia takiego uzbrojenia. Niezmiernie ważne jest też, aby dojazd do działki był co najmniej utwardzony, dobrze byłobym, aby droga ta należała do klasyfikacji dróg publicznych. Przez zakupem działki należy dokładnie sprawdzić stan własności tej działki., W tym celu dokonajmy szczegółowej analizy zapisy w księgach wieczystych, większość ksiąg jest już powszechnie dostępna w Internecie. Sprawdzając księgę zwróćmy uwagę na takie wpisy jak kwestie własności działki, czy nie jest ona obciążona na przykład służebnością lub innymi ograniczeniami rzeczowymi oraz kwestie ewentualnego obciążenia hipoteki. Niezbędna na pewno powinna być też wizyta we właściwym miejscowo urzędzie gminy, gdzie należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan taki precyzyjnie określa warunki zabudowy dotyczące każdej konkretnej działki. Jeśli dany teren nie jest jeszcze objęty takim planem, wówczas należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki. W gminie od razu możemy sprawdzić poszczególne parametry działki, to jest jaką dokładnie posiada powierzchnie, zabudowę, zadrzewienie, kształt. Sprawdzenie warunków zabudowy jest działaniem koniecznym. Ważne jest tez otoczenie, czyli bezpośrednie sąsiedztwo naszego przyszłego domu. Ustalmy, więc, czy w najbliższej okolicy nie ma zakładów czy firm uciążliwych (hałas, zanieczyszczanie powietrza), droga szybkiego ruchu czy planowana budowa obiektu, który zmieni w znaczący sposób dobre sąsiedztwo tego miejsca.