W Europie zamiast budować – remontujemy

W Europie zamiast budować – remontujemy

Branża budowlana, jako całość, od 2007 roku odnotowuje spadki. Jak już jednak zostało powiedziane, kondycja poszczególnych działów tej dziedziny gospodarki ma się różnie. Najlepiej na rynku radzą sobie firmy zajmujące się remontowaniem już istniejących budynków. Duże nakłady, także ze środków publicznych, kładzione są na poprawę standardu budynków. W Polsce remonty najczęściej obejmują naprawdę elewacji, która obejmuje również zastosowanie lepszej termoizolacji. Tego rodzaju inwestycje są drogie, ale zwracają się właścicielom w ciągu kilku albo kilkunastu lat. Wiele samorządów ociepla szkoły i przedszkola. Także szpitale i państwowe budynki biurowe są coraz lepiej izolowane przez utratą ciepła. Na wielu budynkach biurowych montowane są panele słoneczne, dzięki którym zmniejszają się koszty ogrzewania wody. Dzięki tym inwestycjom powstało w Polsce wiele nowych firm budowlanych. Inne przekwalifikowały się i teraz zajmują się remontami. Branża budowlana jest dość elastyczna. Według ustaleń, do których doszło na konferencji Euroconstruct, w najbliższych latach firmy remontowe w europie środkowowschodniej mogą odczuć skutki kryzysu. Związane jest to również z tym, że Unia Europejska ma zamiar przeznaczyć mniejszą ilość pieniędzy dla krajów, które jako ostatnie wstąpiły do unii. Jedną z misji polskiej prezydencji w najbliższych sześciu miesiącach jest zahamowanie tego trendu i ochrona firm budowlanych, także całej gospodarki, przez recesją.