Remont dachu – kiedy jest potrzebne zezwolenie

Jeszcze przed przystąpieniem do pierwszych prac remontowych dachu powinniśmy zorientować się, czy zakres prac przeprowadzonych w czasie remontu wymaga uzyskania zezwolenia stosownego organu administracji państwowej. Jeżeli mamy zamiar wykonać poważny remont dachu, związany na przykład ze zmianą konstrukcji dachu, zmianą jego kształtu, albo też zamierzamy przerobić w wyniku remontu poddasze użytkowe na pomieszczenia mieszkalne, konieczne będzie wystąpienie o zezwolenie na dokonanie tego remontu. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy zechcemy podnieść wysokość pomieszczeń na poddaszu poprzez podniesienie konstrukcji dachu czy też wstawić na dachu tak zwane okna połaciowe. Jeśli jednak zamierzamy przeprowadzić remont dachu o mniejszym zakresie, a więc na przykład ocieplić dach, wymienić materiał, jakim jest pokryty albo tez wymienić orynnowanie dachu, wystarczające będzie zgłoszenie tego remontu do wydziału architektury najbliższego urzędu. Powinniśmy to zrobić w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanymi pierwszymi faktycznymi czynnościami remontowymi. Jeśli w ciągu tych 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu co do zakresu robót lub nie zażąda dodatkowej dokumentacji, możemy spokojnie rozpoczynać prace remontowe. Przed zgłoszeniem remontu do urzędu dobrze jest posiadać projekt, który będzie obrazował zakres planowanych robót remontowych.