Przekształcenie działki rolnej w budowlana

Rozglądając się za kupnem działki pod budowę domu, w pierwszym rzucie szukamy działki budowlanej. Zaoszczędzi nam to w przyszłości wielu formalności i czasu, związanych z uzyskaniem kolejnych pozwoleń przy rozpoczęciu inwestycji. Jednak ceny działek budowlanych są czasem poza zasięgiem naszego portfela, po prostu są relatywnie drogie. Wtedy możemy rozważyć kupno działki rolnej i wystąpić o jej przekształcenie w działkę budowlana. Jeszcze do niedawna w przypadku zakupu działki rolnej Agencja Nieruchomości Rolnych, miała prawo pierwokupu działek rolnych o każdej powierzchni. Faktycznie rzadko z tego korzystała, jednak sam proces kupna działki ulegał przedłużeniu. Obecnie prawo pierwokupu ziemi rolnej przez ANR dotyczy tylko działek o statusie rolnym i powierzchni powyżej 5 ha. Decydując się na zakup działki rolnej należy sprawdzić, czy miejsce to jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dana gmina nie posiada takiego planu, budując dom na tej działce narażamy się na pewne ryzyko, na przykład ja kilka lat może przebiegać w pobliżu autostrada, staną ogromne wiatraki czy inne nieprzewidziane okoliczności. Jeśli decydujemy się na ryzyko, składamy wniosek o wydanie warunków zabudowy na naszej działce. Wniosek taki składamy do prezydenta miasta, wójta lub burmistrza (zależy od położenia działki). Aby otrzymać warunki zabudowy, nasza działka musi spełniać kilka podstawowych kryteriów: musi być do niej dojazd, doprowadzone (lub możliwość doprowadzenia) mediów, ponadto działki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, powinny mieć charakter zabudowany lub tez być już w trakcie zabudowy. Jeżeli zaś chcemy przekształcić działkę rolna na budowlana, musimy grunt odrolnić. Polega to na zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wpisu, że nie będzie w tym miejscu gruntu rolnego, lecz budowlany. Rozpatrzenie naszego wniosku jest nieodpłatne. Całym minusem takiej sytuacji jest brak przepisów mówiących o zawitym terminie rozpatrzenia takiego wniosku. Zdarza się, że czasem gmina z wydaniem pozwolenia, czyli uwzględnieniem naszego wniosku czeka nawet kilka lat, co powoduje w nas złe emocje i zniechęca często do całej inwestycji. Od stycznia 2009 roku działki rolne, niezależnie od klasy, które znajdowały się w granicach administracyjnych miast, zostały z mocy prawa odrolnione. Na podstawie nowelizacji przepisów uproszczone zostały procedury odrolnienia gleby, posiadającej klasy od IV do VI.