Projekt domu – co powinien zawierać

Po podjęciu decyzji o budowie domu, musimy zdecydować się na jego projekt, który uwzględni w najwyższym stopniu nasze oczekiwania, nie tylko finansowe (wysokość kosztu projektu), ale też i wszelkie osobiste oczekiwania dot. realizacji naszej inwestycji. Projekt domu powinien zawierać w sobie szereg elementów, by spełniał kryteria dobrego dokumentu. Powinien on na pewno określać funkcje projektowanego budynku, jego formę, konstrukcję. Ma opisywać charakterystykę energetyczna obiektu i jego oddziaływanie ekologiczne na środowisko i mieszkańców. Musi uwzględniać tez wszelkie rozwiązania techniczne przy jego budowie oraz określić materiały, które będą użyte do jego realizacji. Wraz z projektem budynku sporządzony jest projekt zagospodarowania działki, który powinien zawierać takie elementy jak określenie granic działki, jej usytuowanie w terenie, uzbrojenie terenu, obrys istniejących w projektowanych obiektów budowlanych, sposoby odprowadzenia wód opadowych, system połączenia działki z drogami lokalnymi. Określa tez układ zieleni oraz wskazuje charakterystyczne w tym układzie elementy. Ważne jest, aby wskazane w projekcie wymiary i wzajemne odległości obiektów były sporządzone w nawiązaniu do istniejącej już, jak tez i dopiero będącej w fazie projektowania zabudowy terenu sąsiedniego. Generalnym wymogiem takiego projektu jest to, aby nie kolidował on z wymogami uwzględnionymi dla danego terenu. Jest to podstawowy warunek jego realizacji. Wybierając projekt domu możemy zwrócić uwagę, czy będzie to dom zbudowany w technologii energooszczędnej, co jest niezwykle istotne dla nas jako przyszłych użytkowników obiektu w dobie ciągle drożejących nośników energii. Przy wyborze takiego projektu należy uwzględnić kilka czynników, charakterystycznych w danej sytuacji, a więc: sposób użytkowania przyszłej inwestycji, jej dokładna lokalizacja oraz warunki klimatyczne panujące w tym miejscu. Na pewno wybierając projekt domu energooszczędnego, powinniśmy się kierować przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym takiej inwestycji. A więc należy porównać wzrost nakładów finansowych na zrealizowanie takiego projektu z konkretnymi korzyściami zaoszczędzenia w przyszłości, podczas użytkowania domu, konkretnych sum pieniędzy. Chodzi o okres czasu, jaki minie od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej spłacenia się.