Pojęcie remontu

Pojęcie remontu

Każdy człowiek dokonuje zmian w pewnych dziedzinach życia. Remonty towarzyszą ludziom od zawsze. Często są spowodowane zniszczeniem obiektu przez upływ czasu, niszczące warunki atmosferyczne czy zdarzenia losowe. Remontów dokonuje się po to aby przywrócić wartość użytkową. Prace związane z remontem wiążą się także z konserwacją. Remontu dokonuje się na różnego typu maszynach, urządzeniach czy budynkach. Remonty to w szerszym znaczeniu cała gospodarka remontowa, która opiera się na konserwacji, przeglądzie i naprawie. Gospodarka remontowa to w dokładniejszym ujęciu szereg czynności, związanych z pracami remontowymi, w tak zwanym cyklu remontowym. Remonty planowe dzielą się na trzy podgrupy: remont bieżący, remont średni i remont kapitalny. Remont bieżący to jak sama nazwa mówi prace związane z wymianą części, które zużywają się na bieżącą. Ich wymiana, które często związane są z maszyną, pozwala na jej funkcjonowanie, bez żadnych uszczerbków technicznych. Remont średni wiąże się z częściowymi rozbiórkami danego obiektu. Jego zakres wykonania jest o wiele większy od remontu bieżącego. Remont kapitalny ma za zadanie przywrócić całość działań danego punktu i jest najbardziej złożony.