Od czego zacząć remont?

Pragnąc odnowić mieszkanie należy przede wszystkim oszacować zasięg prac, aby móc obliczyć ilość potrzebnych nam materiałów, a także przewidzieć koszty i czas trwania remontu. Podstawą szacunków jest wyliczenie powierzchni, na której mają być prowadzone prace. Jeżeli chcemy wyremontować ściany naszego pomieszczenia (położenie gładzi, gruntowanie, malowanie) powinniśmy wyliczyć dokładnie powierzchnię ścian oraz sufitu. Częstym błędem jest pomijanie właśnie powierzchni sufitu, co może być problemem w przypadku zakupu farby, gładzi szpachlowej itp. Powierzchnię ścian możemy wyliczyć z prostego wzoru na pole prostokąta: a*b, gdzie „a” oznacza wysokość a „b”- wysokość pomieszczenia. Pragnąc oszacować ilość zużywanych materiałów powinniśmy od tej sumy odliczyć powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, (którą analogicznie wyliczamy z tego samego wzoru). Większość producentów farb i gruntów podaje na opakowaniu, jaka jest wydajność produktu, co do masy szpachlowej – szacunki mogą się wahać w zależności od głębokości ubytków w ścianie. Warto jednak wiedzieć, że większość brygad remontowych wylicza koszty pracy na podstawie powierzchni całkowitej ścian, bez odliczania powierzchni otworów okiennych, gdyż te wymagają dodatkowego nakładu pracy celem ich starannego wykończenia. Przy wyliczeniach powierzchni ścian i sufitu należy też uwzględnić miejsce, gdzie przebiega pasek oddzielający sufit od ściany.