Najczęstsze przyczyny remontów instytucji publicznych

Obecnie możemy zauważyć szereg prac remontowych prowadzonych w instytucjach publicznych. Wiele jednostek decyduje się na dostosowanie swoich obiektów do możliwości petentów różnorodnej sprawności fizycznej. Chodzi tutaj, przede wszystkim, o takie rozwiązania, które ułatwią kontakt z urzędnikami osobom niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby na wózkach inwalidzkich nie są w stanie przemieszczać się pomiędzy piętrami danej jednostki administracyjnej. W takim przypadku załatwienie nawet najprostszej sprawy urzędowej powodowało wiele komplikacji oraz utrudnień. Wiele placówek państwowych nie mogło pozwolić sobie na samodzielne podjęcie prac remontowych, w tym zakresie, z uwagi na bardzo ograniczone możliwości budżetowe. Sytuacja zmieniła się jednak w momencie uruchomienia funduszy europejskich. Oferowane środki finansowe przeznaczyć można właśnie na realizację takich inwestycji. Pozyskanie odpowiedniego wsparcia finansowego wymaga jedynie przedstawienia projektu zmian oraz odpowiedniego uzasadnienia chęci podjęcia działań. Można sfinansować nawet do 100% wartości całego remontu, w zależności od wybranego rodzaju dofinansowania. Środki finansowe są szczególnie istotne w zakresie zakupu oraz montażu wind dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowania oraz wykonania różnorodnych podjazdów dla niepełnosprawnych.