Kryzys budownictwa i nadzieja na przyszłość

Kryzys budownictwa i nadzieja na przyszłość

W czerwcu 2011 roku w Helsinkach odbyła się konferencja Euroconstruct. Spotkali się na niej przedstawiciele branży budowlanej. Głównym tematem był kryzys budownictwa związany z recesją, która trwa od czterech lat oraz kryzysem na rynku finansowym. Upadające gospodarki Grecji, Hiszpanii oraz Portugalii powodują negatywne skutki w całej strefie euro. Branża budowlana w 2011 roku ma odnotować wzrost. Przez ostatnie cztery lata przynosiła straty. Do takich wniosków można dojść, gdy bierze się pod uwagę całą branże budowlaną w Unii Europejskiej. W poszczególnych krajach sytuacja jest zróżnicowana. W Polsce rynek nieruchomości pierwotnych rozwija się nieprzerwanie. Również w krajach skandynawskich branża budowlana w roku 2011 będzie się rozwijać. W mniejszych krajach europy środkowej rynek budowlany ma się gorzej niż w Polsce i Skandynawii. Poziom budownictwa w Wielkiej Brytanii także się zmniejsza. Najgorzej jest oczywiście w Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji. Tam wiele firm budowlanych zostanie zamkniętych. We wszystkich krajach europy spada liczba zamówień publicznych. Związane jest to także z tym, że nie wiadomo jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej w latach 20132020. Od tego zależeć będą również nastroje w branży budowlanej w ciągu kolejnych lat. Polska walczy w tym względzie o to, aby budżet unii przewidywał dużą liczbę pieniędzy przeznaczonych na inwestycje strukturalne.