Jak zatrudniać brygady remontowe

Pomimo wielu starań jakie przedsiębiorcy budowlani wkładają w marketing i reklamę w dalszym ciągu najczęstszą przyczyną zatrudnienia danej grupy fachowców są osobiste polecenia. Potencjalnemu zleceniodawcy trudno się zorientować jaka firma najwłaściwiej wykona w jego domu bądź mieszkaniu remont. W takim przypadku najlepszym kołem ratunkowym jest telefon do przyjaciela. Zatrudnieni „po znajomości“ budowlańcy nie muszą jednak spełnić pokładanych w nich nadziei. Wszystko zależy od wzajemnych układów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą a także od wymagań tego drugiego. Nie da się zrobić omletu nie rozbijając jajek. Nie można zrobić remontu zachowując warunki absolutnej czystości. oczywiście można wybrać ekipę, która nie pozastawia po sobie nadmiernych nieporządków ale tacy pracownicy należą do rzadkości. Generalnie ekipa remontowa służy do wykonania prac remontowych i w tym celu zostaje zatrudniona. Nie ma obowiązku usuwać na własny koszt gruzu i pozostałości materiałów budowlanych ponieważ to należy do zlecającego remont. Pozostałości po remoncie to nie są „śmieci“ które zostawił budowlaniec. Wymaganie ich uprzątnięcia ma tyle samo sensu co odniesienie do restauracji styropianowych opakowań, które otrzymujemy przy zamawianiu jedzenia na wynos.