Dokumenty niezbędne przy wniosku o zezwolenie na budowę

Już po znalezieniu i kupieniu odpowiedniej działki, gdzie zamierzamy postawić swój wymarzony dom, należy rozpocząć gromadzenie dokumentacji niezbędnej przy uzyskaniu pozwolenia na budowę naszego domu. Uzyskanie takiego pozwolenia jest warunkiem niezbędnym, a jednocześnie procesem często długotrwałym i wymagającym skompletowania bardzo wielu dokumentów związanych z nasza inwestycję. Musimy wiele z tych dokumentów zgromadzić jeszcze przed złożeniem wniosku w stosownym urzędzie gminy lub miejskim. Do niezbędnych dokumentów przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę domu zaliczyć należy mapę sytuacyjno – wysokościową, która jest przeznaczona dla celów projektowych – w skali 1 : 500. Wykonanie mapy możemy zamówić u geodety posiadającego stosowne uprawnienia lub tez w Wydziale Geodezji i gruntów w danym powiecie. Kolejnym dokumentem jest decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu lub tez wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki istnieje na danym terenie. Ten dokument określi wszystkie podstawowe warunki, jakie będzie musiał spełniać nasz dom, jego usytuowanie itp. Wytyczne zawarte w tym dokumencie musza być uwzględnione przy zaprojektowaniu i lub też adaptacji naszego powstającego domu. Niezbędny jest tez dokument określający warunki przyłączenia do domu poszczególnych mediów: gazu, elektryczności, wody, kanalizacji. Wszystkie te dokumentu należy uzyskać jeszcze przed przystąpieniem do gromadzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego. Należy przygotować też po cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz opinie dotyczące projektu – rzeczoznawców poszczególnych kwestii: sanitarnych, bhp czy PPoŻ. Również w takiej ilości egzemplarzy wszelkich uzgodnień, pozwoleń i dokumentów, które są wymagane przepisami szczególnymi. Projekt powinien posiadać wszelkie wymagane podpisy oraz zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu przez poszczególnych projektantów. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością – w zakresie jej celów budowlanych. Projekt powinien posiadać świadectwa mówiące o ocenie oddziaływania całego przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. Dokumenty powyższe są niezbędne do złożenia wniosku w urzędzie jako załączniki.