Czy usytuowanie budynku na działce ma znaczenie

Jeśli już dokonaliśmy zakupu działki pod budowę wymarzonego domu, przed rozpoczęciem prac nad jego budowa zastanawiamy się, w którym miejscu działki dom usytuować, jaka będzie wystawa okien, gdzie zrobimy podjazd i wiele innych szczegółów. Oczywiście, gdy działka ma bardzo niewielkie rozmiary, nasze pole manewru jest Czasem nieomal zerowe. Jednak, gdy mamy sporo przestrzeni, na której można postawić budynek, możemy rozpatrzyć kilka wariantów jego usytuowania. Jeżeli na działce jest wzniesienie, bardzo fajnie byłoby dom tam właśnie umieścić, co zapewni znakomity widok na całą okolicę, a dodatkowo będzie pewnym zabezpieczeniem przed ewentualnymi podtopieniami, jeżeli oczywiście dany teren jest w jakimś stopniu narażony na takie ryzyko. Na pewno, wybierając miejsce na usytuowanie domu, należy zachować odpowiednie przepisy, mówiące w tym zakresie w możliwości działania nas jako potencjalnego inwestora. O warunkach, jakie musza być spełnione przy wyborze miejsca na usytuowanie domu, mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, wydane w dniu 12 kwietnia 2002 roku dot. warunków technicznych, które musza być spełnione przy usytuowaniu budynków. Jeden z paragrafów Rozporządzenia określa, że dom powinien być usytuowany w takim miejscu, gdzie nie występują zagrożenia i uciążliwości związane z jego pobudowaniem. Nie może być w tym miejscu szkodliwego promieniowania oraz oddziaływania pola magnetycznego, nie powinno być tez na tym terenie nadmiernego hałasu i wibracji. Powietrze oraz woda i grunt nie mogę być zanieczyszczone, a teren nie może być położony w miejscu, gdzie występują osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne, powodzie, zalewanie wodami opadowymi. Ponadto dane miejsce nie może być położone na terenie objętym szkodami spowodowanymi działalnością górniczą. W tym miejscu widzimy, iż pomimo bycia właścicielem działki, gdzie będziemy się budować, nie w pełni możemy podejmować samodzielnie decyzji o konkretnym usytuowaniu domu. Ważne jest tez usytuowanie domu, jeśli działka ma nieduże wymiary i musza być spełnione wymogi określone następnymi przepisami. Otóż, jeśli ściana domu będzie miała otwory okienne lub drzwiowe, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki. W sytuacji ściany bez otworów taka odległość wynosi 3 metry.