Budując dom zwracajmy uwagę na obiektywne kryteria prawne

Decydując się na budowę swojego wymarzonego domu, rozpatrujemy cały szereg czynników, który ma spełniać nasza inwestycja. Na pewno, więc bierzemy pod uwagę takie aspekty jak komfort użytkowania domu, jego korzystne położenie, wysoka funkcjonalność, niskie koszty eksploatacji. Jednak poza czystymi względami naszej wygody i gustu, istnieją obiektywne czynniki prawne, które musza być spełnione i uwzględnione już na etapie planowania naszej inwestycji. Dom powinien spełniać szereg wymogów, zarówno na etapie jego budowy, jak i w trakcie użytkowania. A więc powinny być spełnione wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem zarówno osób biorących udział w inwestycji, jak tez przyszłych mieszkańców – użytkowników domu. W skład szeroko pojętego bezpieczeństwa wchodzą takie elementy jak: Bezpieczeństwo samej konstrukcji budowli, bezpieczeństwo pożarowe, b. użytkowania obiektu. Dom powinien ponadto spełniać wszelkie standardy, określone stosownymi przepisami, jak warunki higieniczne, zdrowotne, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska naturalnego czy tez ochrony mieszkańców domu przed niekorzystnymi aspektami zdrowotnymi, takimi jak nadmierny poziom hałasu, czy tez drgania. Materiały, z których została wykonana nasza inwestycja, powinny spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, w tym tez zapewnić racjonalne wykorzystywanie energii (świadectwo energetyczne). Nasz nowo budowany dom musi mieć dostęp do energii elektrycznej oraz wody. Następnie, w zależności od potrzeb, wyposażymy dom w odpowiednią energie cieplna i niezbędne do jej wytworzenia paliwa. Na pewno paliwa te musza spełniać wymogi określone na danym terenie (osiedle domków często posiadają stosowne wymogi, zależne od przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego na danym terenie). Już na etapie budowy domu pewne zasady, jak na przykład stabilność konstrukcji, jej trwałość czy tez energooszczędność budynku powinna przyświecać nam jako inwestorom. Niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia nieczystości z domu, jeśli nie ma możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji gminnej. Niemniej ważnymi czynnikami są takie, które występują już po dokończeniu inwestycji, a więc na przykład respektowanie eksploatacji terenu przez osoby trzecie (dostęp do drogi publicznej), zapewnienie możliwości utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym, odpowiednie usytuowanie domu, nie kolidujące z interesami sąsiadów.