Pozwolenie na budowę – czy zawsze jest potrzebne

Przed przystąpieniem do budowy obiektu na naszej działce budowlanej, należy uzyskać stosowne zezwolenie budowlane w właściwym miejscowo urzędzie miasta lub gminy. Jednak nie wszystkie obiekty wymagają uzyskania takiego zezwolenia. Jeśli mamy do czynienia z działka siedliskowa, nie musimy uzyskiwać zezwolenia na budowę parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, jeżeli rozpiętość konstrukcji nie jest większa niż4,8 m. Pozwolenia na budowę nie wymagają również budynki gospodarcze, wiaty oraz altany, jeżeli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 10 m kwadratowych, a łączna liczba tych obiektów nie może przekroczyć liczby dwóch na każde 1 000 m kwadratowych powierzchni działki. Nie wymagają też pozwolenia na budowę altany o obiekty gospodarcze na działkach i ogrodach pracowniczych o powierzchni zabudowy do 25 metrów kwadratowych (w miastach) i 35 metrów poza nimi. Przy czym musi być zachowana odpowiednia wysokość takich obiektów: do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich. Nie wymagają zezwolenia przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m kw. Nie musimy tez starać się o zezwolenie na budowę obiektów, które są przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym naszego domu mieszkalnego. Istnieje tez sfera samych robót budowlanych, które wymagają zezwolenia na ich przeprowadzenie, a które można wykonywać bez takiego warunku. Nie wymagają zezwolenia prace remontowe przy instalacjach gazowych w lokalach mieszkalnych oraz przy pracach związanych z instancja gazu płynnego w budynkach jednorodzinnych. Remont i przebudowa różnego rodzaju przyłączy do budynku jak: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych także nie wymaga oddzielnego zezwolenia. Natomiast musimy uzyskać zezwolenie na prace związane z ociepleniem budynku, jeżeli docieplane ściany maja wysokość większą niż 12 metrów. Do wykonania czynności budowlanych, gdzie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, możemy tez zaliczyć instalowanie krat na obiektach handlowych, instalowanie i remontowanie tablic i urządzeń reklamowych – reklamowych wyjątkiem reklam świetlnych oraz podświetlanych znajdujących się poza obszarem zabudowanym – w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]