Zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych przy przekształceniu spółki

Jeśli zmieniać się będzie forma prawna przedsiębiorstwa trzeba podjąć działania zmierzające do zamknięcia oraz otwarcia na nowo ksiąg rachunkowych. Ustawa daje jednak pewne formy uproszczeń, jeśli musimy takie działania podjąć.

Podstawowa zasada jest tak, że zmiana formy prawnej powinna być przesłanką do zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Zamyka się księgi rachunkowe dzień przed zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa. Należy dokonać tego w ciągu trzech miesięcy, które miną od momentu, w którym pojawiła się taka sytuacja. Natomiast otwarcie musi zostać dokonane w ciągu 15 dni, do momentu, gdy doszło do takiej sytuacji. Dniem przekształcenia trzeba określić dzień, w którym dokonywany jest wpis w sądzie. Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe oraz czynności, które są niezbędne do tego, by przygotować bilans. W momencie gdy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych trzeba zgodnie z ustawą przygotować stosowne sprawozdanie finansowe. Przy jego wykonaniu trzeba dokonać wyceny wszystkich aktywów oraz pasywów. Trzeba dodatkowo ustalić odpowiednio wunik finansowy oraz to jak prowadzona była polityka rachunkowości. Takie obowiązki również wynikają z ustawy. Po przekształceniu formy prawnej przedsiębiorstwa należy wykonać następujące działania zmierzające do powstania sprawozdania finansowego. - zgodnie z zasadami ustawy należy dokonać wyceny pasywów i aktywów, jeśli jednostka dalej prowadzi działalność. Jeśli ta działalność nie jest kończona w prawa i obowiązki może także wchodzić inna jednostka. Dlatego trzeba odpowiednio do sytuacji dopasować przepisy ustawy o rachunkowości. - należy dokonać ustalenia wyników finansowego biorąc pod uwagę kwestię wyceny oraz podatek dochodowy. - przygotowuje się bilans, w którym trzeba wypisać zyski i straty oraz wszelkie informacji dodatkowe, które będą gwarantować, że sprawozdanie finansowe będzie dobrze zrealizowane. Nie można tam zawierać również przepływu pieniędzy, które będą realizowane w ramach kapitału własnego. Wynika to z tego, że taka kwestia nie podlega badaniu biegłego. - sprawozdanie musi zostać podpisane przez członków organu zarządzającego oraz tą osobę, która ma prowadzić księgi rachunkowe W dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych nie trzeba przeprowadzać inwentaryzacji. Nie ma bowiem likwidacji działalności tylko będzie dalej prowadzona przez inną formę prawną. Do inwentaryzacji są zobowiązane firmy, które nie miały ksiąg rachunkowych a teraz po zmianie formy działalności będą już takie księgi prowadziły.

Te obowiązki zostają określone również przez ustawę o rachunkowości, która podejmuje tą kwestię. Trzeba więc brać pod uwagę wiele istotnych spraw, jeśli chce się zmienić formę działalności gospodarczej pod kątem prawnym. Jeśli nie będzie się tych kwestii brało pod uwagę może się okazać, że zmiana formy prawnej nie będzie dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego zawsze trzeba brać pod uwagę przepisy ustawy o rachunkowości.

Amortyzowanie zakupu...

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób pranych jasno stanowią, że...

Kiedy obniżki cen...

W każdej spółce co jakiś czas dochodzi do przeceny towarów, co najczęściej...

Zobacz także

Szukasz firmy księgowej?

Polecamy