33

Czy średnioroczny przebieg może wpłynąć na amortyzację samochodu?

Konkretna sytuacja wygląda tak, że w firmie prowadzącej działalność dystrybucyjną wykorzystywane są samochody osobowe i bardzo często ich eksploatacja jest dość intensywna. Nie ma na nią wpływu to, w jakich warunkach przychodzi poruszać się po drogach kierowcom i...

33

Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej

Wiele osób zastanawia się jak sprawnie i prawidłowo rozliczyć zaliczkę na poczet dostawy jakiś towarów. Zasadniczo otrzymanie części zapłaty za usługę przed jej wykonaniem będzie powodować obowiązek wystawienia faktury i obowiązek podatkowy. Takie...

33

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup na raty telefonu komórkowego

Kwestia ewidencjonowania środków trwałych, które mają niską wartość należy regulować w ramach polityki rachunkowości. Dotyczyć będzie to również telefonów, które nie kosztują więcej niż 3500 zł. Jak więc ewidencjonować kupno telefonu na raty, szczególnie...

33

Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi księgi rachunkowe jest zobowiązane do tego, by tworzyć również rozliczenia bierne w ramach międzyokresowych świadczeń pracowniczych. Wykazuje się je jako rezerwy na zobowiązania. Każda jednostka musi te rezerwy brać pod...