3

Czy średnioroczny przebieg może wpłynąć na amortyzację samochodu?

Konkretna sytuacja wygląda tak, że w firmie prowadzącej działalność dystrybucyjną wykorzystywane są samochody osobowe i bardzo często ich eksploatacja jest dość intensywna. Nie ma na nią wpływu to, w jakich warunkach przychodzi poruszać się po drogach kierowcom i...

3

Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej

Wiele osób zastanawia się jak sprawnie i prawidłowo rozliczyć zaliczkę na poczet dostawy jakiś towarów. Zasadniczo otrzymanie części zapłaty za usługę przed jej wykonaniem będzie powodować obowiązek wystawienia faktury i obowiązek podatkowy. Takie...

3

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup na raty telefonu komórkowego

Kwestia ewidencjonowania środków trwałych, które mają niską wartość należy regulować w ramach polityki rachunkowości. Dotyczyć będzie to również telefonów, które nie kosztują więcej niż 3500 zł. Jak więc ewidencjonować kupno telefonu na raty, szczególnie...

3

Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi księgi rachunkowe jest zobowiązane do tego, by tworzyć również rozliczenia bierne w ramach międzyokresowych świadczeń pracowniczych. Wykazuje się je jako rezerwy na zobowiązania. Każda jednostka musi te rezerwy brać pod...